Duidelijke taal en terminologie binnen uw organisatie 

Een uniforme wijze van werken is essentieel voor een juiste verwerking van data en informatie. Gebruikelijke terminologie binnen uw organisatie vormt de basis bij het ontwerpen van uw oplossing binnen het GoverMaxx platform. Naast het kerngebruik van één waarheid vereisen taakmanagement en casusgericht werken ook nodige organisatorische veranderingen. 

Casemanagement 

Door middel van een digitaal dossierbeheer en gericht case management (geïntegreerd zaaksysteem) kunt u integraal samenwerken binnen onder andere projecten, processen, taken en documenten. 

Vindbaarheid  

Medewerkers, managers en klanten kunnen binnen het GoverMaxx platform alle gewenste informatie terugvinden. Bestanden zijn eenvoudig terug te vinden door eenduidig te werken. Door een geïntegreerde inzet van het platform met alle verschillende modules wordt het delen van data, documenten en taken eenvoudig, overzichtelijk en controleerbaar.  

Eenduidige bedrijfsvoering  

Het gebruik van het GoverMaxx platform ontlast uw organisatie. Het uitvoeren van taken wordt eenvoudig gemaakt doordat de bedrijfsvoering van projecten en processen voor alle medewerkers overzichtelijk en uniform wordt gepresenteerd in de medewerkersportaal. Alle relevante bedrijfsinformatie kan nu eenvoudig op dezelfde wijze worden verwerkt. Het is beschikbaar in de taal en terminologie van de organisatie en haar medewerkers.