Makkelijk werken met minder handelingen

Iedere organisatie gebruikt veelal een standaard boekhoudpakket. Wij vinden dat een Finance module meer moet bieden en eenvoudiger is in gebruik. Kies ervoor om u te concentreren op minder handelingen die verband houden de tools die u nodig heeft, overbodige functies laten wij achterwege. 
 

Eenvoudig administratie raadplegen

Een toegankelijke Finance-oplossing betekent cijfers, resultaten en risico’s scherp in de gaten houden.  

Eenvoudig financieel beheer

Vanuit de geïntegreerde omgeving krijgt u een overzicht van alle relevante onderdelen van het de Finance module. Voor facturatie en betalingen ziet u direct de gerelateerde projecten en klanten. Inkoop-, verkoop- en contractbeheer kunt u direct inzien en up to date houden. De module geeft u de flexibiliteit om organisatorische veranderingen door te voeren en maakt rapportage over verschillende entiteiten (waaronder een geconsolideerde jaarrekening) mogelijk.