Structureer en borg brondata en informatie 

Met Informatie Governance kunt u alle afspraken, processen, rollen, taken en verantwoordelijkheden en taalconventies vastleggen en centraal beheren vanuit de Governance Controller. Deze Governance Controller vormt als integraal onderdeel van het GoverMaxx Platform de beheeromgeving waarbinnen op een eenvoudige wijze eenduidige opslag van informatie wordt gegarandeerd. Rollen, taken en verantwoordelijkheden worden op deze wijze binnen uw organisatie geborgd 

Speelt de discussie over Informatie Governance binnen uw organisatie?

Door Informatie Governance in één keer goed te borgen zal het beheer van informatie geen bron van discussie meer vormen.  

Integreer SharePoint en Microsoft 365

De beheeromgeving is geïntegreerd volledig met SharePoint en Microsoft 365. Beheerders kunnen sites, lijsten, bibliotheken, inhoudstypen en andere functies toevoegen. Op deze manier worden tevens de uniformiteit en kwaliteit van informatie in deze omgevingen vastgelegd. 

Rollen en taken

Organiseert u informatiebeheer op basis van de rollen en taken van uw organisatie? Organiseert en beheert u uw informatie in één centrale beheeromgeving? Identificeer regels en taalregels als onderdeel van uw informatiebeheerstrategie. 

Implementeer wijzigingen 

Beheer eenvoudig uw Office365- en SharePoint-omgevingen in een management– en beheeromgeving. Zo zijn business en IT volledig geïntegreerd.

Bedenk hoe functiebeheerders sites, lijsten, bibliotheken, inhoudstypen en vele andere onderdelen beheren die ze veelal handmatig toevoegen en beheren in een Microsoft-omgeving.

Implementeer eenvoudig en geautomatiseerd wijzigingen via onze Governance Controller en bespaar tot 70% van uw tijd. Daarnaast wordt de uniformiteit en kwaliteit direct aanzienlijk verbeterd.