Alle informatie in één geïntegreerde oplossing 

Organisaties slaan informatie vaak nog op vele manieren en systemen op. Resultaat: Informatie wordt elders opgeslagen omdat iedereen haar waarheid kent. Documentversies lopen niet synchroon en beslissingen worden genomen op basis van onvolledige en mogelijk onjuiste of verouderde informatie. 

Heeft uw organisatie toegang tot alle betrouwbare informatie? 

Kunt u vertrouwen op informatie uit informatiesystemen? Voorkom onnodige (dubbele) handelingen en kies voor zekerheid door effectief informatiemanagement. 

Communicatie van IT naar Business naar Informatiebeheer  

Alles begint bij een juiste borging van brondata en informatie. Rollen, taken en verantwoordelijkheden creëren de behoefte aan de juiste managementinformatie om bedrijfsdoelstellingen te behalen. Hiervoor is het belangrijk om metadata uit specifieke bronnen centraal op te slaan en vanuit daar te beheren. Dit vereist dat data goed gestructureerd en op een juiste wijze vertaald is. Uw IT-omgeving dient uw business optimaal te ondersteunen. Bij Split~Vision staat business centraal en is IT het ondersteunende middel. 

 

Informatie perspectieven

Iedere medewerker en organisatie ziet de (informatie)omgeving vanuit zijn eigen gezichtspunt. Zo communiceren en delen we informatie.

Het perspectief is over het algemeen voor alle organisaties hetzelfde, maar het is echter tevens flexibel aan te passen aan een concrete afwijkende situatie. Deze wijziging is volledig afhankelijk van de terminologie en taalconventies die door de organisatie wordt gebruikt.

Het is integraal van toepassing op de informatie en data die medewerkers nodig hebben om hun functies, rollen en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren. Consistentie van informatie en communicatie die perfect past bij uw organisatie.