Hoger rendement

Het klinkt mooi, maar helaas is de proces- en (management) aandacht voor medewerkers vaak van tijdelijke aard. Daarbij dienen in de praktijk processen met betrekking tot omgevingsdynamiek, organisatie en technische hulpmiddelen en professionele volwassenheid van medewerkers permanent worden gecoördineerd.  

Individueel versus collectief

Niet alleen operationeel, maar ook tactisch en strategisch is er een juiste hiërarchische relatie nodig tussen informatie op zowel individueel als collectief niveau. Een juiste sturing geeft hierdoor de beoogde resultaten.  

Medewerkers’ informatie stroomlijnen

Elke verandering in het medewerkersbestand heeft direct invloed op alle andere factoren. Denk bijvoorbeeld aan toegangsrechten en toegankelijkheid van data bij een nieuwe of vertrekkende medewerker. 

Procesbeheersing

Het is belangrijk om zeer snel en flexibel in te spelen op veranderingen (en organisatiegroei). On the fly‘ reageren op wijziging van processen, en deze direct na validatie implementeren en real time gebruiken.  

Medewerkers

Elke verandering in één van de procesfactoren – zoals een nieuwe of vertrekkende medewerker – heeft direct invloed op alle andere factoren. Kennis, maturity, functie, verantwoordelijkheden, taken, hulpmiddelen, rechten en autorisaties veranderen en beïnvloeden de uitvoering van processen. Dit vraagt om een flexibele inrichting afgestemd op de manier van werken. Informatie en processen die op de recourses (waaronder) medewerkers zijn afgestemd veranderen voortdurend. Hoe beheerst u het verloop van processen en de noodzakelijke functionele ondersteuning? Hoe verzekert u de informatieverwerking en het informatiemanagement, zowel individueel per IT-systeem als ten behoeve van het collectief, de besluitvorming en bijsturing? Wie vult welke rol in, welke bevoegdheden horen hierbij en tot welke zaken krijgt men toegang? Dit zijn allemaal vragen die het GoverMaxx Platform beantwoordt voor u.

Kernpunten

  • Functioneel en pragmatisch
  • Business Process Management inclusief BPMN en verschillende procestemplates, -views en -kenmerken
  • Legenda (symbolen en images) en metamodel 100% afgestemd op uw gegevensmodel (data en koppelingen)
  • Validatie en no coding doorvoeren van alle wijzigen in case-, zaak- en processystemen
  • Elke denkbare relatie met het proces, zaaktypen, afdelingen, functies, applicaties, producten en andere gegevensbronnen;
  • Uitgebreide set van kenmerken zoals doorlooptijden, rollen en functies, KSF en KPI, verspillingen en dergelijke
  • Functie verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden, rechten en autorisaties eenvoudig vastgelegd op proces, cases per functionaris