Houd de voortgang van projecten nauwlettend in de gaten

Komen plannen en werkelijkheid nog overeen? Leg tegelijkertijd de status en KPI’s van meerdere projecten vast met één dashboard. Het geïntegreerde overzicht toont de onderlinge samenhang van het project in relatie tot de vooraf gestelde doelen. 

Hoe volgt u de voortgang van meerdere, complexe projecten?

Consolideer de status van alle lopende projecten in één duidelijk overzicht. Controleer de voortgang en stuur indien nodig bi

Houd een beperkt budget en focus op uw mijlpalen 

Als zaken niet gaan zoals ze zijn gepland, controleer dan in een real time omgeving de status van uw project en onderneem onmiddellijk actie. Kijk goed hoeveel budget u nog hebt. Gebruik het projectdashboard om in te grijpen voordat overschrijdingen problemen kunnen veroorzaken. Transformeer complexe projecten in haalbare mijlpalen en deliverables met behulp van het Project Breakdown Structure (PBS). 

Projectvoortgang dashboard

Inzicht in de voortgang van meerdere projecten.

Projectstatus

Houdt per project actueel inzicht.

Projectsamenvatting

Alle projecten zijn samengevat in één uniform dashboard, met de belangrijkste KPI’s. 

Projectbudgetten

Real time informatie over de financiële status en het budget van een project. 

Product Breakdown Structure

Een Product Breakdown Structure (PBS) per project met duidelijke deliverables